تومان1

انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت

جزئیات آگهی

  • اضافه شده: آبان ۱۶, ۱۳۹۶

  • قیمت تخفیف: تومان1

  • شرایط: جدید

  • موقعیت مکانی : ایران

  • استان: تهران

  • شهر: تهران

  • تلفن: 02142143

  • بازدیدها: 118

توضیحات

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تاریخ اظهارنامه دارای آثار حقوقی فراوانی است که باید متقاضی توجه لازم نسبت به آن داشته باشد. با توجه به بند ( الف ) ماده ۲۷ قانون مصوب ۱۳۸۶، تاریخ اظهارنامه مربوط به ثبت طرح صنعتی همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم ، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت
همان طور که در ماده ۴۸ قانون مصوب ۱۳۸۶ آمده است، حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی قابل واگذاری است.
همچنین با توجه به ماده ۵۰ قانون مصوب ۱۳۸۶، قرارداد اجازه بهره برداری در رابطه با اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیز امکان پذیر است.
در اجرای مواد یاد شده در قانون، در ماده ۸۰ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ آمده است که انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد.
اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرره در جدول هزینه ها خواهد بود.
با توجه به مواد یادشده ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
۱- مالکیت اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی قابل واگذاری به اشخاص است. همچنین اعطای هرگونه اجازه بهره برداری از اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیز امکان پذیر می باشد.
۲- تغییر در مالکیت اظهارنامه به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و باید در آن اداره به ثبت برسد. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. به عبارت دیگر چنانچه این تغییر به اداره مالکیت صنعتی منعکس نشود و به ثبت نرسد نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.
۳- قرارداد اجازه بهره برداری نسبت به اظهارنامه طرح صنعتی باید به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. اداره یاد شده با توجه به ماده ۵۰ قانون ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تاثیر این قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراتب فوق است.
۴- اجازه بهره برداری در هر حال آگهی می شود اما تغییر در مالکیت اظهارنامه نیاز به آگهی ندارد.
۵- در فرضی که طراح حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه را به دیگری انتقال می دهد، منتقل الیه جایگزین وی در ادامه فرآیند و با انجام فرآیند ثبت و اخذ گواهینامه مربوط حقوق مادی ناشی از ثبت طرح متعلق به او خواهد بود.
آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۹۰
تلفن: ۴۲۱۴۳-۰۲۱
ایمیل: info@companyregister.ir

برچسب ها :

دیدگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

با موفقیت! با تشکر از ارسال دیدگاه شما ، پس از بررسی نمایش داده خواهد شد
شما ممکن است یکی از فیلد ها را خالی را بگذارید یا خیلی سریع می توانید ارسال کنید